Om oss

TaxiKurir är Skandinaviens ledande taxiorganisation med hög tillgänglighet, punktlighet och säkerhet som ledord. Genom franchiseavtal och ägande finns vi representerade på över 230 orter i Sverige, Norge (Norgestaxi) och Danmark (Dantaxi)

Taxikurir är en del av Cabonline Group, en av Europas ledande teknik och serviceoperatörer till taxibranschen. Gruppen har ca 7000 bilar i Sverige, Norge och Danmark och omsätter årligen 5 miljarder kr och utför drygt 20 miljoner resor per år.

Miljö och kvalitetspolicy

Taxi Kurir verkar på en marknad som tillhandahåller transporter. På denna marknad vill Taxi Kurir framstå som det bästa alternativet i fråga om:

Miljöanpassning

Kvalitet

Säkerhet

Den lägsta nivån bygger på åtaganden om att följa de lagar som rör vår verksamhet och att arbeta för stän­diga förbättringar.

Vår miljöpåverkan är starkt kopplad till aktiviteter som fordonskörning och fordonsvård. Vi anser det därför vara av vikt att, så långt som möjligt, påverka och styra inköpen till produkter med minsta möjliga miljöbe­lastning.

TaxiKurir eftersträvar att anlita leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor samt att påverka nuvarande leverantörers miljöarbete.

TaxiKurir skall upprätthålla ett miljöledningssystem för verksamheten som ska leda till ständiga förbättringar med hänsyn taget till våra tekniska förutsättningar samt finansiella, operativa och affärsmässiga krav.

TaxiKurir har som mål att senast 2025 ha en fordonsflotta som är helt fossilfri.